BALETO PRINCESĖ IŠ VILNIAUS

Pamiršta Vilniuje bet nepamiršusi Vilniaus

Musye Miryaml Daykhes – 1921m.02.22 Vilnius -Miriam Musia Daiches.

Daichesų šeima į Vilnių atsikėlė iš dab.Baltarusijos Škidlo miestelio 1923m.ir apsigyveno dab.Šv.Stepono g.15 -tuomet tai buvo mūrinis namas nr 17. Jis sugriautas per karą ir sovietmečiu pastatytas naujasis.

Jos tėvas prekiavo oda ir buvo draugijos „Scenos menui remti” įkūrėjas. Taip pat jo namuose veikė kloizas( maldos namai).Nuolatos rinkosi meno žmonės-aktoriai, dailininkai,

menininkai. Iki ryto skambėdavo muzika ir dainos.

Būtent tame name garsi Lenkijos aktorė ir teatralė E.R.Kaminska išvydo mažą stebūklą.

Miriam būdama 4 metų jau stebino visus savo šokio talentu ir plastiškumu.

Būdama 5 metų Musia jau šoko didžiosiose Vilniaus salėse -improvizuodama pagal savo pasirinktą muziką.Talentas neliko nepastebėtas ir Musia išvyksta į gastroles po Lenkiją.

Jos tėvas už koncertus gautas lėšas aukojo našlaičių namams,

labdaringoms organizacijoms.

Vos tik Miriam „Musiai” suėjo 8 metai ją į tarptautines gastroles išsivežė tėvai.

Paryžius.Londonas.Berlynas.Ji užkariavo scenas ir sales.

„Aštuonerių metų ir jau stebuklas””Mažoji Musia Daiches atrodo kaip tikra šokėja.” Ji lanksti, jos pozos – grakščios, ji – pati gracija. Be to, ji – mimikos virtuozė. Šį meną ji pakėlusi į nepaprastą saviraiškos lygį“.Taip rašė susižavėjusi Prancuzijos spauda 1929m.

1932 metais Musia Daiches apsilankė dabartiniame Izraelyje – Tel Avive ir žydų gyvenvietėse – kur buvo sutikta labai šiltai.

Grįžusi namo Musia šoko toliau. Netrukus ją pakvietė filmuotis garsiojo lenkų kultūros veikėjo Leo Belmonto (Leopoldo Blumentalio) kūrinio „Likimas“ („Przeznaczenie”) ekranizacijoje berniuko vaidmenyje.

Prieš pat karą Musia ištekėjo ir apsigyveno Rūdninkų gatvėje, name Nr. 13, kuris jau visai netrukus tapo Didžiojo Vilniaus geto dalimi. Talentingosios šokėjos šeima ir vyras žuvo per Holokaustą, o ji pati drauge su maždaug 800 moterų, likvidavus Vilniaus getą 1943-iaisiais, atsidūrė Latvijoje, Kaizervaldo stovykloje prie Rygos.

Ten naciai sužinojo, kas ji tokia. Pasakojama, kad stovyklos valdžia liepė Musiai šokti. Kai ji atsisakė, naciai pagrasino, kad ji nebešoks niekada. Kai kuriais duomenimis, „Daktaru Mirtimi“ vadinamo Josepho Mengeles liepimu, jai į kojas buvo leidžiamas gyvsidabris, siekiant sužinoti jos talento paslaptis. Sadistiniai eksperimentai talentingą šokėją pasodino į neįgaliojo vežimėlį. Tiesa, prieš tai jai dar teko iškęsti koncentracijos stovyklos baisumus Štuthofe šalia Gdansko Lenkijoje, iš kurios Musia buvo išlaisvinta 1945-aisiais.

Praėjus kelieriems metams Musia ištekėjo antrą kartą. Drauge su vyru ir Vokietijoje gimusiais dvyniais ji emigravo į JAV, o 1967-aisiais persikėlė į Izraelį.

Ten M. Daiches įkūrė buvusių vilniečių klubą, o jos namuose vėl rinkosi menininkai, dainininkai, aktoriai… Visai, kaip jos tėvų namuose Šv. Stepono gatvėje Vilniuje.

Musia visuomet atsiminė Vilnių – miestą, kuriame patyrė tiek džiaugsmo ir tiek skausmo.

Musia Daiches mirė nuo širdies ligos 1980 m. liepos 27-ąją.

Panašios istorijos

LANE BRYANT MADOS IMPERIJA

Lena Himmelstein (tikras vardas Lėja, pakeistas migracinės tarnybos atvykus į New York registravimo metu) gimė 1877m.Lietuvoje, Kaune, kaip taisyklė dokumentuose nurodoma Russia, nes Kaunas buvo Rusijos Imperijos dalis.

BALETO PRINCESĖ IŠ VILNIAUS

Musye Miryaml Daykhes – 1921m.02.22 Vilnius -Miriam Musia Daiches. Daichesų šeima į Vilnių atsikėlė iš dab.Baltarusijos Škidlo miestelio 1923m.ir apsigyveno dab.Šv.Stepono g.15 -tuomet tai buvo mūrinis namas nr 17. Jis sugriautas per karą ir sovietmečiu pastatytas naujasis.